Disclaimer

Bouwlabel.com kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens. Bouwlabel.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bouwlabel.com. Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Bouwlabel.com en van derden rusten, zoals: tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de pagina’s in het algemeen. Om de belangen van Bouwlabel.com en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website: Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website, mits naar de hoofdpagina [www.bouwlabel.com] wordt gelinkt. Bouwlabel.com behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van haar website. Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina. Links naar websites van derden: Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het [www.bouwlabel.com] domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Bouwlabel.com is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

©