NIEUWBOUW

Energielabel nieuwbouw

Het nieuwe energielabel nieuwbouw is in gebruik genomen speciaal gericht op utiliteitsgebouwen. Dit nieuwbouwlabel (ook wel opleveringslabel of nieuwbouwlabel genoemd) wijkt af van het bestaande energie label en is vooral bedoeld om een belangrijk concurrentievoordeel te verwerven ten opzichte van de bestaande bouw. Er kunnen met het nieuwbouwlabel scores tot en met A++++ worden behaald.

 

Waarom een nieuwbouwlabel?

Het huidige energie label voor woningen voldoet voor de bestaande bouw en nieuwbouw. Voor utiliteitsgebouwen heeft men echter al het nieuwbouwlabel geintroduceerd. Voor bestaande bouw worden de labelscore’s niet beter dan een A-label. Met het nieuwbouwlabel worden labelscores worden behaald variërend van A, A+ tot en met A++++. Veel hogere waarderingen!

 

Welk vastgoed komt in aanmerking voor het nieuwbouwlabel?

Alle nieuwe utiliteitsgebouwen welke volgens het huidige bouwbesluit worden gebouwd kunnen bij oplevering worden voorzien van een nieuwbouwlabel.

©